Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Πού «επενδύει» το κυβερνητικό πλάνο για τον τουρισμό - Τα λιμάνια και τα τουριστικά χωριά

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό Ευρώπης και Μεσογείου. Ποια επενδυτικά σχέδια αποκτούν προβάδισμα. Τα λιμάνια-κόμβοι κρουαζιέρας και η δημιουργία τουριστικών χωρών για Ευρωπαίους που θα διαμένουν έξι μήνες στην Ελλάδα.

Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο τουρισμός στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να ανακτήσει βηματισμό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της χώρας από τους δανειστές.

Στο αναπτυξιακό σχέδιο της επόμενης μέρας που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση ο τουρισμός χαρακτηρίζεται κινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηρισμός που βασίζεται στο γεγονός πως η συνολική συνεισφορά του τομέα (άμεση και έμμεση) στο ΑΕΠ της χώρας το 2017 ανήλθε σε 35 δισ. ευρώ και αντιπροσώπευε το 19,7% του ΑΕΠ και ΤΟ 24,8% της συνολικής απασχόλησης.

Όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, κεντρικός στόχος είναι η μετατροπή της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό που θα προσφέρει αυθεντικές θεματικές τουριστικές εμπειρίες όλο το χρόνο.

Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση θέτει ως ορόσημο το 2020. Χρονιά κατά την οποία θα επιδιωχθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα στους πέντε κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης και τους τρεις δημοφιλέστερους της Μεσογείου.

Για την επίτευξη του στόχου ο σχεδιασμός προβλέπει μια σειρά δράσεων οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στη διετία α 2018-2019. Μεταξύ αυτών προβλέπεται:

- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να καλυφθεί η αναδυόμενη τουριστική ζήτηση (1ο μισό του 2018)

- Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (2ο τρίμηνο του 2018)

- Η υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των κλινών και την βελτίωση της ποιότητας όσων, ήδη, λειτουργούν (εντός του 2018)

- Η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στην διαδικασία αδειοδότησης και φορολογικά κίνητρα. Σχετικές κινήσεις προβλέπεται να γίνουν εντός του 2018.

- Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος δημόσιας τουριστικής παιδείας και σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας.

- Η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για τον ελληνικό τουρισμό σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες (ψηφιακή μετατροπή των υπηρεσιών προς πολίτες-εταιρείες, ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, χρήση νέων τεχνολογιών στην προώθηση).

- Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών στον τουρισμό (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και τουριστικά καταφύγια).

- Η στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση του «τουριστικού προορισμού Ελλάδα» μέσω κεντρικών συμφωνιών με Διεθνείς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (τουρ οπερέιτορ), προγραμμάτων προώθησης και δημοσίων σχέσεων, τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις αλλά και τη δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων.

- Η ενεργοποίηση των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2015), με στόχο την καθιέρωση μιας απευθείας πλατφόρμας που να περιέχει τα πιο σημαντικά τουριστικά αριθμητικά στοιχεία διαθέσιμα για περαιτέρω ανάλυση

- Η ρύθμιση της Οικονομίας Διαμοιρασμού – Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτων (ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου το 2017 και ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου το 2018)

- Η ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση πλαισίου κινήτρων και αδειοδότησης τοποθετείται στο 2ο τρίμηνο του 2018.

- Η υλοποίηση ενός οριζόντιου προγράμματος με τίτλο «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» (βρίσκεται σε εξέλιξη) το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που επεξεργάζονται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες αδειοδότησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού.

Κατά τη διετία 2018-2019 προβλέπεται ταυτόχρονα:

- Το ειδικό πρόγραμμα «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοιχτές 365 μέρες το χρόνο» το οποίο θα υλοποιηθεί στην Κρήτη και τη Ρόδο.

- Η υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης και απασχόλησης με τίτλο «Εξειδίκευση στον Θεματικό Τουρισμό» το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» τον φθινόπωρο του 2018.

- Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Αγροτικής Παραγωγής και τη Διασύνδεσή της με τον Τουρισμό.

-- Την εξέταση ενός ειδικού προγράμματος ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική τουριστική περιοχή για τουριστική ανάπτυξη 365 ημέρες το χρόνο». Στο πρόγραμμα προβλέπεται να εντάσσονται, μεταξύ άλλων, περιοχές όπως της νότιας Κρήτης και της νότιας Ρόδου, νέες ξενοδοχειακές μονάδες που εστιάζουν στον Ιατρικό Τουρισμό, δραστηριότητες γκολφ για επισκέπτες τρίτης ηλικίας ή το συνεδριακό τουρισμό.

 

Οι προτεραιότητες στις επενδύσεις


Προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείο Τουρισμού για το 2018 αποτελεί ο από κοινού σχεδιασμός του πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες του τουρισμού και αφορούν:

α) Επενδύσεις στον τουρισμό στους τομείς του Ιατρικού και Ιαματικού τουρισμού,

β) Καθιέρωση ενός δικτύου από μαρίνες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους σε όλη την Ελλάδα,

γ) Ανάπτυξη λιμένων νηολογίου (5-7 λιμάνια εκτός Πειραιά) για την βιομηχανία κρουαζιέρας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας ως διεθνή προορισμό κρουαζιέρας,

δ) Ξενοδοχειακά συγκροτήματα,

ε) Δημιουργία θεματικών πάρκων

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την «αύξηση των ικανοτήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας και των υπηρεσιών» των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό κράτος για τη διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα για περιόδους έξι μηνών, μεταφέροντας με αυτό τον τρόπο στην Ελλάδα την έδρα της κατοικίας τους για την οποία θα φορολογούνται.


Παναγιώτης Δ. Υφαντής
ifandis@euro2day.gr

Πηγή: euro2day.gr - May 24, 2018

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More