Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Νέλσον Μαντέλα – Nelson Mandela - Του Βαγγέλη Παυλίδη

“…γιατί το να είναι κανείς ελεύθερος δεν σημαίνει μόνο να σπάσει τις αλυσσίδες του, αλλά και το να ζεί με τρόπο που σέβεται και προάγει την ελευθερία των άλλων”
Nelson Mandela

5 Δεκεμβρίου 2013, μια μέρα σαν και σήμερα πριν τρία χρόνια πέθαινε ο Νέλσον Μαντέλα. Το 1994 είχε ανακηρυχθεί Πρόεδρος της Ν. Αφρικής, βάζοντας τέλος σε 300 χρόνια λευκής αποικιοκρατίας και apartheid, του φυλετικού διαχωρισμού και των διακρίσεων των ανθρώπων σε ανώτερες και κατώτερες φυλές.
Ας έχουμε όμως πάντα υπ’ όψη πως ο ρατσισμός είναι πάντα εδώ σε όλες τις μορφές του – φυλετικός, ξενοφοβία, θρησκευτικός φανατισμός, ομοφοβία, σεξισμός- φανερός ή κρυφός, διακηρυγμένος ή ανομολόγητος, με το αποκρουστικό του πρόσωπο να κυκλοφορεί ακάλυπτο και στον τόπο μας ακόμα.
Ας έχουμε μυαλά και μάτια ανοιχτά.

===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===

“…for to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others”
Nelson Mandela

5 December 2013, Nelson Mandela died on a day like today three years ago. In 1994 he had been inaugurated as President of South Africa, ending 300 years of white colonial rule and apartheid, the racial discrimination and the division of humans in in superior and inferior races.
But let us keep in mind that racism is always here, in all of its kinds and shapes -racial, xenophobic, religious, homophobic, sexist- overt or not, openly expressed or not, with its ugly face obvious even in our own country.
Let us keep mind and eyes wide open.


pavlidiscartoons.com - Dec 05, 2016

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More